Välkommen
Uppdaterat Protokoll från 2021 års stämman är på plats i Föreningsinformationen.

Felanmälan
Följande är den modell för fel- rapportering/avhjälpning som vi tagit fram för snabbast möjliga lösning.
1. Vid problem med tv, telefon eller bredband kontakta Telia Fiber 020 - 240 250 När Telia har felsökt så återrapporterar de till dig och om de inte hittar något fel och således inte kan hjälpa dig går du till punkt två nedan.
2. Vid fortsatt problem kontaktar du Akebäck Fiber (Bernt, Antony eller Stefan). Föreningen kontaktar då Reparatör/Tekniker som kontaktar dig för felsökning & åtgärd och stämmer av med dig.
3. När även förening erhållit rapport från Reparatör/Tekniker kontaktar förening dig för avstämning.


Fakturanummer - och hur man kan lägga in dem i förväg. Menyvalet Förening innehåller detaljerad info om fakturahanteringen.

Skyddsrör Fiberslangen är känslig för ultraviolett strålning och det bör monteras ett skyddsrör från marken och hela vägen upp till ingången i huset så att slangen inte är exponerad för solljuset.